Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2015

9385 133b
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaaurinko aurinko

May 31 2015

beautifulmorning
3003 8395 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viaapatyczna apatyczna
beautifulmorning

May 26 2015

beautifulmorning
beautifulmorning
9091 287c
beautifulmorning
Najbardziej kocham te sny w których wiesz, że śnisz, ale tak bardzo chciałbyś żeby to była rzeczywistość, że nawet po przebudzeniu uparcie kontynuujesz sen w myślach, mocniej wtulając się w poduszkę.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viadreamadream dreamadream
beautifulmorning
8912 7603
Reposted fromproof proof viaChild-Rocking Child-Rocking
beautifulmorning
1634 dc5e
Reposted fromroyals royals viabitter-chocolate bitter-chocolate

May 25 2015

beautifulmorning
8011 d395
Reposted byNSFWorld NSFWorld

May 24 2015

beautifulmorning
6701 514b
Reposted fromnyaako nyaako vialikearollingstone likearollingstone
beautifulmorning
0703 2b15 500
beautifulmorning
Spróbujcie wyobrazić sobie życie bez odmierzania czasu. Pewnie nie potraficie. Zawsze wiecie, jaki jest miesiąc, rok, dzień tygodnia. A jednak przyroda nigdy nie zwraca uwagi na czas. Ptaki się nie spóźniają. Pies nie patrzy na zegarek. Sarny nie martwią się kolejnymi urodzinami. Tylko człowiek odmierza czas. Tylko człowiek odlicza godziny. I właśnie dlatego jedynie człowiek doświadcza paraliżującego strachu, którego nie zniosłoby żadne inne stworzenie. Strachu przed tym, że zabraknie mu czasu.
— Mitch Albom
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamdreamer iamdreamer
beautifulmorning
6621 c761
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainfinitearms infinitearms
beautifulmorning
beautifulmorning
Kocham ten stan 
Cudowne sam na sam 
— Hey "Cisza, ja i czas"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianadelle nadelle
beautifulmorning
8738 32e3 500
<3
beautifulmorning
6818 c049 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vialifeless lifeless
beautifulmorning
4800 f99c
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaPicki91 Picki91
1736 835e 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viahexxe hexxe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl